Zachtste Kussen Scherpste Zwaard

Liefde is een begrip dat niet hoeft worden uitgelegd aan hen die het reeds ten lijve ondervinden. Liefde kun je voelen voor mensen, voor dieren, of voor dingen, want liefde is houden van en betekent niet altijd verliefd zijn op. De ervaring met het fenomeen liefde is voor ieder mens anders. De één heeft er behoefte aan er dagelijks mee te confronteren of er zelf mee geconfronteerd te worden, het is vaak de manier hoe zei stil staan bij het feit dat ze liefde voelen en hoeveel kracht het hen geeft. Anderen zinderen van euforie in het stille zijn van zichzelf en houden de emotie dicht bij zich eigen en delen deze vrijwel af en toe doormiddel van subtiele gebaren of handelingen met alleen dien teweegbrenger.

Iedereen draagt een andere betekenis met zich mee wat betreft de betekenis omtrent het fenomeen liefde. Voor mijzelf is liefde in verliefdheid; elkaar kortstondig in de ogen kijken, genieten, en vervolgens neerdalen in de armen van dien ander en het toesteken van een subtiel complimentje. Samen het geduld op de proef stellen. Het voelen van een intense drang om bij elkaar te zijn, en het met elkaars gezelschap ter plekken veilig voelen. Op de liefst en origineelste wijze elkaars aandacht proberen te vragen. Het delen van een wereldje waarin dingen gezegd kunnen worden die voor geen ander bestemd zijn, waar de betekenissen van alle momenten oogcontact in rond doezelen al vanaf de aller eerste maal. Verlegen zijn waar je je normaal niet te kennen geeft, en onzeker zijn over dingen waar je zeker van bent.

Al heeft liefde voor een ieder zijn eigen betekenis, voor mij is liefde ten alle tijden de boventoon die elkaars liefhebben het best weet te vertalen. Zoals liefde hierboven staat beschreven, zo zal het zich voornamelijk pas voltrekken als dit in zijn aller grootste wederzijdsheid is gebleken, alleen dan is liefde uniek en is liefde krijgen of geven rijkdom, en dat niet alleen zo zeer wegens haar teweegbrengen maar ook om het simpele feit dat de liefde die we voor iemand met ons meedragen van ons zelf is. Liefde zal zich voor ieder mens als een vingerafdruk onderscheiden. Voor welk mens, dier of ding je ook liefde voelt, het heeft voor elk een andere waardevolle inhoud, want liefde is diepgang; Altijd, en zo brengt liefde vaak in mensen de poëet naar boven zonder dat zei er erg in hebben. Dat is één van de krachten van liefde.

Liefde is een uiterste vorm van kracht, het kan het zachtste kussen zijn maar eveneens het scherpste zwaard. liefde kan soms zo krachtig zijn dat het mensen pijn kan doen, jouzelf of een ander, liefde kan een bedreiging vormen voor hen die het niet verstaan of zei die het niet respecteren of anderzijds misbruiken. Nimmer kan men liefde afdwingen of in zijn volle volledigheid nabootsen, omdat liefde trouw is aan haar emotie. Liefde kan ook geen liefde meer zijn, niet alles kan voor eeuwig de werkelijke waarde van liefde vervullen, iets dat we moeten accepteren. En alleen ergens bij stil staan betekent niet dat je het geen dan ook respecteert, en iets respecteren betekent niet dat je het geen ook daadwerkelijk accepteert. Liefde maakt blind, al maakt blind soms ook liefde, de kunst van het niet kunnen zien is dan ook om te kunnen luisteren; naar je gevoel!